EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI

Europejskie Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej zostało wpisane 08.06.2007r. do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pod nr ewid. 4/07.

Głównym celem placówki jest doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora w szkole lub placówce oświatowej oraz osób zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych. Szczegółowe cele i zadania instytucji, określone w statucie, to:

- organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących, kadr oświatowych i samorządowych,

- inicjowanie i organizowanie wszelkich form ulepszania metod nauczania, wspieranie rozwoju osobowego i doradztwo w tym zakresie,

- prezentowanie nowoczesnych form zarządzania,

- pogłębianie znajomości prawa.

W propozycjach programowych ECE znajduje się kilkadziesiąt tematów szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Od początku swojej działalności ECE z powodzeniem realizuje „Lokalną Szkołę Dyrektorów”, czyli cykl szkoleń dla kadry kierowniczej dotyczących m.in. prawa oświatowego, zarządzania, nadzoru pedagogicznego oraz aplikowania o fundusze unijne. Oferta dla nauczycieli obejmuje problematykę wychowawczą, doradztwo metodyczne, innowacje pedagogiczne, warsztaty komunikacji interpersonalnej prowadzone przez trenera – psychologa oraz bogatą propozycją szkoleń i kursów informatycznych zarówno dla nauczycieli, jak i kadry zarządzającej. ECE specjalizuje się w szkoleniach rad pedagogicznych, dostosowując ofertę do aktualnych potrzeb środowiska oświatowego. Prowadzi także kursy kwalifikacyjne, m. in. kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Współpracuje z najlepszymi wykładowcami, związanymi z czołowymi placówkami edukacyjnymi i metodycznymi.

Kursy i szkolenia odbywają się w ośrodku konferencyjno- szkoleniowym ODiDK lub na terenie szkół i placówek oświatowych. Uczestnicy doskonalenia otrzymują zaświadczenia lub certyfikaty oraz materiały szkoleniowe.

więcej...

Wygenerowano w sekund: 0.02
321,144 Unikalnych wizyt